Tiltak og forhåndsregler ved Coivid-19 – Koronapandemi

Barnevakt på Lekedilla

Tiltak og forhåndsregler

Siden Lekedilla åpnet 4 Juli har vi arbeidet med rutinene for smittevern. I to runder har vi hatt miljøtilsynet på besøk for gjennomgang av tiltak og rutiner. Lekedilla følger alle regler for smittevern i dagens pandemi.

Snufsete?

Dersom du eller barnet har forkjølelsessymptomer som hoste eller rennende nese, diare, forstyrret lukte/smakssans kan man ikke besøke Lekedilla.

Vask hendene

Vi har plassert flere spritdispensere i lokalet. Vi oppfordrer alle besøkende til å sprite hendene ved ankomst og når dere drar. Vurder vasking av hendene underveis.

Sosial distansering

Snakk med barna om distansering og følg med barnas lek mens dere er på Lekedilla. Lekedilla har god plass til mange barn og voksne som kan leke trygt og med avstand hvis man viser hensyn til hverandre. Bord og stoler er omorganisert på en måte som gjør at man kan holde avstand.

Eldre over 70 år

Vi anbefaler eldre personer over 70 år til å unngå besøk inntil pandemien er under kontroll. Vi vil ikke nekte noen adgang, men for den eldres egen sikkerhet anbefaler vi at de vurderer behovet for å besøke Lekedilla så lenge pandemien er aktiv i samfunnet.

Renhold

Vi rengjør soner hvor barna er mest aktiv med sprit flere ganger daglig. Vi øker også vasking og spriting for hele lokalet.

 

Andre tilpasninger

Vi har fjernet baller fra ballbingene, fjernet bord og stoler og tilpasset  lokalet for lettere sosial distansering.

[planyo attribute_string=’ppp_resfilter=147287&mode=resource_list&lang=NO&sort=name’]